#
#
#

TAHLİL SONUCU SİTESİNİN MAKSADI VE HİZMET ALANI

Sitemizde kullanıcıların kişisel bilgileri ve TC kimlik bilgileri talep edilmemektedir. Her hastanenin kendi laboratuvar ekranlarında talep edilen bilgiler hastanelerin kendi sistemlerine ait olup tarafımızca da görüntülenmesi mümkün değildir. Sitede yer alan bilgiler tavsiye niteliğinde olup herhangi bir hekim muayenesinin yerini tutmamaktadır. Tahlil sonuç kısaltmalarında yalnızca ilgili sembolün ne anlama geldiği bilgisi verilmekte olup en doğru yorumun hastaları muayene eden hekimler tarafından yapılacağı unutulmamalıdır. Hastane tahlil sonuçlarınıza hızlı erişim sağlanması ve kısaltmalarda geçen açıklamaların anlaşılması konusundaki merakınızın giderilmesi için kurulmuş olan bir hizmet sistemidir.
İstifade eden kişiler ve kurumlar her zaman fiziksel muayene ve tetkiklerini bağlı bulundukları hastanelerin hekimlerinin koyacakları teşhis ve tedavi yöntemlerini takip etmekle yükümlüdürler.

HABERLER